Zarząd 


Klaudiusz Sevković i Krzysztof Zioło 

Prezes Klubu i Wiceprezes Klubu