Dla mediów

Zapraszamy przedstawicieli Mediów do dedykowanego BIURA PRASOWEGO KPR RUCH CHORZÓW na stronie PGNiG Superligi Kobiet.

Link do Biura - TUTAJ

W Biurze Prasowym znaleźć będzie można najświeższe informacje o drużynie KPR Ruch Chorzów, skorzystać z materiałów tekstowych, zdjęciowych, audio oraz wideo.

Będzie także można akredytować się na mecze PGNiG Superligi Kobiet w sezonie 2022/23.Regulamin współpracy KPR Ruch Chorzów z mediami.I Przyznanie akredytacji

 1. Akredytacje przyznawane są jednorazowo na pojedyncze mecze w sezonie lub na cały sezon, wyłącznie osobom reprezentującym redakcje, które otrzymały akredytację.
 2. Akredytacja jest wystawiana bezpłatnie.
 3. O akredytacje mogą ubiegać się wyłącznie podmioty będące redakcjami. Nie będziemy rozpatrywać wniosków indywidualnych.
 4. Ostatecznym terminem przesłania akredytacji (na adres ruch-chorzow@o2.pl) jest ostatni dzień roboczy poprzedzający mecz (do godziny 12). Wniosek akredytacyjny można złożyć poprzez stronę https://accredito.com.
 5. Złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku  akredytacyjnego nie jest jednoznaczne z  przyznaniem akredytacji.
 6. Akredytacje należy odebrać godzinę przed rozpoczęciem meczu w sekretariacie KPR Ruch Chorzów (pokój 215), znajdującym się na hali przy ul. Dąbrowskiego 113.
 7. Warunkiem ważności akredytacji jest posiadanie WAŻNEJ legitymacji prasowej.

II Cofnięcie akredytacji

 1. Klub ma prawo w każdej chwili cofnąć akredytację bez podania przyczyny.
 2. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, klub KPR Ruch Chorzów ma prawo cofnąć akredytację do końca sezonu.
 3. W przypadku, gdy przedstawiciel mediów będzie posługiwał się nieważną legitymacją prasową, akredytacja może zostać cofnięta aż do odwołania.

III Zasady poruszania się na obiekcie.

 1. Obiekt będzie otwarty na 1,5 godziny przed rozpoczęciem meczu.
 2. W trakcie trwania meczu oraz bezpośrednio po jego zakończeniu ( podczas konferencji prasowej) akredytacja powinna być umieszczona w widocznym miejscu.
 3. Przedstawiciele mediów ( nie posiadających akredytacji FOTO) zobowiązani są do zajęcia miejsc na trybunie prasowej.
 4. Bezpośrednio przed meczem, fotoreporterzy otrzymają kamizelki z napisem FOTO, które zobowiązani są zwrócić po zakończonym meczu.
 5. Podczas meczów, przedstawiciele mediów posiadających akredytację FOTO ,na parkiecie mogą poruszać się wyłącznie za siatkami umieszczonymi  za bramkami .
 6. Wywiady z trenerami oraz zawodniczkami mogą odbywać się bezpośrednio po zakończeniu meczu wyłącznie na tle ścianki sponsorskiej, umieszczonej na parkiecie hali.
 7. Przedstawiciele mediów zobowiązani są przestrzegać Regulaminu Imprezy Masowej oraz Regulaminu Hali jak również kierować się ewentualnymi wytycznymi służb ochrony oraz przedstawicieli klubu.
 8. Każde odstępstwo od regulaminów musi być uzgodnione z przedstawicielami spółki.

  III Współpraca pracowników KPR Ruch Chorzów z przedstawicielami mediów
 1. Rzecznik prasowy KPR Ruch Chorzów służy pomocą w sprawie skontaktowania się oraz uzgodnienia terminów spotkań z trenerami, zawodniczkami oraz Zarządem klubu.
 2. Wszystkie wypowiedzi Członków Zarządu klubu KPR Ruch Chorzów należy poddać procesowi autoryzacji.
 3. Trenerzy oraz zawodniczki upoważnione są do udzielania wywiadów wyłącznie o tematyce sportowej ( mecze, forma sportowa itd.).
 4. W pozostałych kwestiach bezpośredniej odpowiedzi na pytania udzieli  wyznaczona przez Zarząd klubu osoba.
 5. Wywiady z trenerami oraz zawodniczkami mogą odbywać się wyłącznie po zakończonym meczu oraz treningu (nigdy przed oraz w trakcie zajęć oraz podczas meczu).
 6. Ubiegający się o akredytację w ramach procesu akredytacyjnego zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych (wymóg wymagany przez „Ustawę o Bezpieczeństwie Imprez Masowych”).

Zarząd Klubu KPR Ruch Chorzów

Reklamacreated by:input.com.pl